Top home

FAQ e Assistenza

TECH Line Robot klipper gräset på egen hand och automatiskt. Den kräver inte din hjälp eller tillsyn. Varje dag klipper TECH Line Robot några millimeter gräs och lämnar klippet på marken för att gödsla gräsmattan på ett naturligt sätt. TECH Line Robot arbetar enligt programmerade arbetsintervaller och växlar mellan klippning och laddning.

Sì TECH Line Robot emette un segnale quando le batterie devono essere ricaricate e torna autonomamente alla stazione di ricarica.

Nej. Det är inte nödvändigt att samla upp eller avfallshantera det klippta gräset. Varje dag klipper TECH Line Robot några millimeter gräs. Gräsklippet lämnas kvar på marken och fungerar som naturligt gödningsmedel för din gräsmatta.

TECH Line Robot arbetar i ett område som är markerat av en omkretskabel som är placerad runt kanten på trädgården. Kabeln är fästad i marken med hjälp av fästspikar av plast eller den kan vara nedgrävd. Början och änden av kabeln är anslutna till laddningsbasen, som är ansluten till ett eluttag.

Ja. TECH Line Robotär utformad för att fungera vid en omgivningstemperatur från -10 till + 50 °C, ett område som är mycket bredare än gräsets tillväxthastighet.

Ja. TECH Line Robot kan klippa gräset medan det regnar. Men för att förhindra att gräsklipparen blir för smutsig rekommenderar vi att aktivera regnsensorerna eftersom gräsmattan kan skadas om gräset klipps när det är blött: Ambrogio Robot går tillbaka till laddningsbasen och väntar till nästa arbetscykel. Se avsnittet "Inställningar - Programmeringssätt" i användarhandboken.

Ja. Alla de föremål och objekt som du vill undvika att TECH Line Robot kolliderar med måste vara omgivna av omkretskabel, som lagts ut enligt instruktionerna i avsnittet "Förberedelse och markering av gränserna för arbetsområden" i användarhandboken. TECH Line Robot kommer att flytta sig till kanten av kabeln och sedan fortsätta i en annan riktning.

Ja under förutsättning att dessa föremål är över 10 cm höga. TECH Line Robot närmar sig och vidrör försiktigt ett hinder för att klippa gräset runt det. TECH Line Robot fortsätter sedan att klippa i en annan riktning. TECH Line Robot kommer inte att orsaka skada och kan inte bli skadad.

TECH Line Robots månatliga energiförbrukning är betydligt mindre än den bränsleförbrukning som krävs för att använda en bensindriven gräsklippare. För en medelstor gräsmatta blir elkostnaderna för TECH Line Robot bara lite över 1 euro per månad!!

Kontakt och information

Non hai TECH line e vuoi ricevere maggiori informazioni (prezzo, modello più adatto etc)?

Teknisk support

Siamo qui per aiutarti, riempi il modulo sotto per ricevere assistenza tecnica sul robot in tuo possesso.

Bli återförsäljare

Hai un negozio e vuoi diventare rivenditore di TECH line Robots?