Garantiförlängning

Förläng garantin på din Tech Line Robot upp till 6 år!

Du kan förlänga garantin gratis upp till högst 6 år. För att garantiförlängningen ska vara giltig är det obligatoriskt att utföra regelbunden vinterservice, registrera serviceåtgärden på tillverkarens portal och spara de ifyllda certifikaten.

Garanzia Tech 6 anni
GARANTI 6 ÅR (2 + 4)

2 år + 4 års konventionell förlängning

Tillgängligt för följande modeller: BX4, LX4,LX6, BX4 4WD, LX4 4WD, LX6 4WD, Quadritech 4WD, LX4 RTK, LX4 RTK 4WD, LX6 RTK, LX6 RTK 4WD, LX45 RTK

Garanzia Tech 3 anni
GARANTI 3 ÅR (2 + 1)

2 år + 1 års konventionell förlängning

Tillgängligt för följande modeller: LX2 ZR EVO, DX2, LX2, SX2, DX2.5, LX2.5, DX2.9, LX2.9

Hur du förlänger garantin

 • 1
  Tillverkningsnummer

  Sök efter robotens tillverkningsnummer (bild).

 • 2
  Kvitto på köpet

  Ta fram kvittot på köpet och koden till det auktoriserade Tech Line Robot-centret.

 • 3
  Garantivillkor

  Läs garantivillkoren på denna länk: garantivillkor.

 • 4
  Förlängning av garantin

  Fyll i formuläret för garantiförlängning genom att klicka på knappen längst ned på denna sida.

 • 5
  Service

  Utför regelbunden vinterservice och behåll certifikaten.

Fördelar med garantiförlängning

Icone Estensione Garanzia Ambrogio estensione garanzia 6 anni

Garanti i upp till 6 år

Garantiförlängning upp till 6 år beroende på produkten

Icone Estensione Garanzia Ambrogio tecnici certificati

Certifierade tekniker

Reparationer utförs av certifierade tekniker

Icone Estensione Garanzia Ambrogio ricambi originali

Originalreservdelar

Reparationer utförs med originalreservdelar

Icone Estensione Garanzia Ambrogio riparazioni senza limiti

Obegränsade reparationer

Ingen gräns för antalet reparationer


enligt tillverkarens gottfinnande

Icone Estensione Garanzia Ambrogio sostituzione robot 2024 03 11 151422 llvu

Byte av robot

Om produkten inte kan repareras kommer en likvärdig eller bättre modell att levereras


enligt tillverkarens gottfinnande

Läs dessa garantivillkor